Idrott och friluftsliv i fokus för ny utlysning

Ett nytt forskningsprogram om idrott och friluftsliv beräknas starta under 2019. Bakgrunden är att idrott och friluftsliv involverar många människor, och det finns stora möjligheter att bidra till en samhällsomvandling genom en satsning på dessa områden.

Det konstaterar en internationell expertgrupp som på uppdrag av Mistra utrett hur ett nytt forskningsprogram skulle kunna utformas.

Läs mer:

https://www.mistra.org/nyhet/idrott-och-friluftsliv-i-fokus-i-nytt-forskningsprogram/