Lisa Sennerby Forsse leder ny evidensbaserad miljöanalys

Verksamheten för evidensbaserade utvärderingar som Mistra byggt upp togs i början av 2018 över av forskningsrådet Formas. Mistras råd för evidensbaserad miljövård (EviEM) startades 2012 för att göra systematiska utvärderingar av olika miljöfrågor och skapa bättre beslutsunderlag inom miljöområdet.

Nu har regeringen beslutat att ordförande för verksamheten blir Lisa Sennerby Forsse, före detta rektor på Sveriges lantbruksuniversitet.

– Jag tycker det var roligt att få frågan, det är en helt ny verksamhet för Formas och det känns viktigt att få igång det här arbetet på ett bra sätt, säger hon.

Läs mer:

https://www.mistra.org/nyhet/lisa-sennerby-forsse-nya-ordforande-for-evidensbaserad-miljoanalys/