Komplext samspel mellan skogar och klimatsystemet

För att begränsa jordens temperaturhöjning måste användningen av fossila bränslen minska. En svår fråga på vägen dit är hur vi bäst ska utnyttja skogens biomassa. Skörda eller låta stå kvar som kolsänka? För att belysa olika konsekvenser av ett ökat uttag var Mistra med och ordnade en konferens på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Under två dagar diskuterade man forskningsresultat och olika syn på samspelet mellan skogar och klimatsystemet.

Läs mer:

https://www.mistra.org/nyhet/intensivt-skogsbruk-kan-vara-bra-for-klimatet/