Östersjöns utveckling i fokus på BONUS-konferens

Fokus när det internationella Östersjöprogrammet BONUS möttes i november var dialogen mellan politik och vetenskap, inför framtida forskningsprioriteringar och politiska behov. Mistra är en av finansiärerna bakom BONUS där svenska forskare deltar i projekt om exempelvis miljöövervakning, utveckling av metoder för att få bort miljögifter samt sjöfartsplanering.

– Programmet har bidragit med viktig kunskap för att skapa en bättre miljö och ett hållbart nyttjande av de marina resurserna., säger Anna Jöborn, avdelningschef vid Havs- och vattenmyndigheten.

Läs mer:

https://www.mistra.org/nyhet/ostersjo-omradets-utveckling-i-fokus-pa-bonus-konferens/