Kunskapscentrum om läkemedel i avloppsvatten

Regeringen vill öka kunskapen om läkemedels miljöeffekter. Därför får Läkemedelsverket fem miljoner kronor årligen för att inrätta ett kunskapscentrum inom området. Det ska samla svenska aktörer och utgöra en plattform för dialog och samarbete, bland annat kring arbetet för ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och i andra internationella forum.

Regeringens satsning på ett kunskapscentrum för läkemedel i miljön är ett tydligt resultat av det tidigare forskningsprogrammet Mistra Pharmas framsteg när det gäller att kartlägga och rena bort läkemedelsrester från avloppsvatten.

Läs mer:

https://www.mistra.org/nyhet/kunskapscenter-om-lakemedel-i-avloppsvatten/