Mistra vill starta program med fokus på grön kemi

Mistra öppnar en utlysning om grön kemi. Satsningen har en total budget på 100 miljoner kronor, där Mistra står för över hälften av finansieringen. Grön kemi har förutsättningar att förändra hur kemikalier framställs, vilka egenskaper de har och inte minst deras giftighet.

– Vi hoppas att programmet kommer att resultera i nya produkter som utnyttjar grön kemi, och att vi får se en modernisering av kemikalieanvändningen, säger Christopher Folkeson Welch, ansvarig för den nya utlysningen.