Hållbar konsumtion ska spridas via ny forskning

Programmet Mistra Sustainable Consumption med undertiteln ”från nisch till mainstream” vill bidra med ökad kunskap om hur konsumtion som idag sker inom begränsade nischer kan skalas upp och bli en del av många människors vardag. Fokus kommer ligga på tre områden, mat, inredning och semestrande.

– Det handlar om förändringar på flera nivåer; i hushåll och i lokalsamhället, liksom i kommunerna, i näringslivet, på regional nivå och i nationellt politiskt beslutsfattande, säger Karin Bradley vid KTH som är en av två programchefer.

Läs mer:

https://www.mistra.org/nyhet/hallbar-konsumtion-borjar-hemma/