Klimatmötet i Polen engagerar många Mistra-forskare

FN:s klimatmöte COP24 i Katowice i Polen är den kanske viktigaste klimathändelsen sedan Parisavtalet 2015. Bland deltagarna finns forskare och representanter för flera av Mistras forskningsprogram. Några var där som representanter för Mistra, som sedan ett tiotal år har status som observatör till klimatkonventionen och får utse deltagare till olika sidoevent och publika evenemang.

– Det är viktigt för att föra fram den egna forskningen och resultat under mötet, men även en bra erfarenhet för särskilt yngre forskare att ta del av hur internationellt policyarbete går till, säger Thomas Nilsson, programansvarig på Mistra.

Läs mer:

https://www.mistra.org/nyhet/klimatmotet-i-polen-engagerar-manga-mistra-forskare/