Oviljan att ta till sig fakta oroade forskare vid AAAS

Mistra bevakade även i år det stora vetenskapsmötet anordnat av amerikanska American Association for the Advancement of Science (AAAS). Värd för årets konferens som ägde rum i februari var staden Austin. Som vanligt täckte seminarierna många vetenskapsområden. En trend var fler programpunkter om kommunikation ur olika perspektiv och varför vissa grupper inte tar till sig fakta. Flera av talarna på konferensen gav uttryck för en stor oro vad gäller de minskade basanslagen till forskning i USA.

Läs mer:

https://www.mistra.org/nyhet/oviljan-att-ta-till-sig-fakta-oroar-forskare-vid-aaas/