Ny handbok från Mistra om forskningskommunikation

En viktig uppgift för alla Mistra-program är att arbeta för att forskningsresultat får spridning och omvandlas till konkret handling. Att nå beslutsfattare är inte alltid lätt. Mistra har tillsammans PR-byrån Westander tagit fram en handbok i kommunikation för att ge ökad förståelse för medielogiken och hur opinionsbildare och lobbyister arbetar. I arbetet med boken har Mistra bland annat hållit workshops med både kommunikatörer och programchefer.

Läs mer:

https://www.mistra.org/nyhet/ny-handbok-fran-mistra-om-kommunikation/