Kommunikation viktig för hållbar framtid enligt expertgrupp

Kommunikation är en framgångsfaktor, oavsett om det handlar om globala klimatförändringar eller mer lokala frågor som rör hälsopåverkan eller utsläpp till luft och vatten. Det är en slutsats från den internationella expertgrupp som på uppdrag av Mistra har dragit upp riktlinjerna för en möjlig ny forskningssatsning inom miljökommunikation.

– Att kommunicera forskning, särskilt miljöforskning, är av central betydelse för att klara dagens miljö- och hållbarhetsutmaningar, säger Alan Irwin, professor vid Copenhagen Business School som lett expertgruppen.

Läs mer:

https://www.mistra.org/nyhet/expertgrupp-foreslar-program-om-miljokommunikation/