Mistras nya utlysning vill bredda ämnet miljökommunikation

Många faktorer gör att kommunikationen av fakta och kunskap kring miljöfrågor kan vara särskilt komplex, oavsett om det rör en fråga som belastas av kontroverser eller inte. Mistra vill öka kunskapen om varför forskning inte alltid kommer till användning.

– Det är i sig en komplicerad fråga som bland annat innefattar aspekter av tillit, acceptans, föreställningar om framtiden samt att landskapet för kommunikation har förändrats, säger Malin Lindgren, ansvarig för den nya utlysningen med en budget på 60 miljoner kronor under fyra år.