Program för effektivare skogsanvändning

Programmet Mistra Digital Forest engagerar branschen och ett flertal forskningsutförare. Målet är ett mer digitaliserat skogsbruk som är effektivare och i förlängningen bidrar till ett koldioxidneutralt Sverige. Vägen dit är bland annat att binda samman olika data om skogen.

– Om vi bättre kunde utnyttja den kunskap som finns skulle vi redan när vi åker ut till skogen veta exakt hur varje träd bäst ska avverkas och hur det ska användas, säger Torgny Persson, koordinator på Skogsindustrierna som leder programmet med en budget på 83 miljoner kronor under fyra år.

Läs mer:

https://www.mistra.org/nyhet/program-for-effektivare-skogsanvandning/