The Seed Box

A Mistra-Formas Environmental Humanities Collaboratory

I en värld allt tydligare påverkad av klimatförändringar går det inte längre att föreställa sig natur som avskild från kultur. Vi befinner oss i en ny geologisk tidsålder, antropocen, som kännetecknas av en omfattande mänsklig påverkan på jorden och dess geologiska utveckling. En världsligt förankrad och omdefinierad humanistisk forskning behövs, som kan omfatta natur och ekologiska sammanhang, sociala skillnader och etik, skapande relationer och politiska identitetsprocesser.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2015–2019
  • Mistra investerar 20 Mkr: Mistra investerar 20 Mkr
  • Programvärd: Linköpings universitet
Händelser under året
  • Flera internationella forskare har under årets gästat forskningsmiljön, bland andra Matthew Fuller, professor vid University of London och Serpil Oppermann, professor vid Cappadocia University i Turkiet.

  • Projektet Herbaria 3.0 som finansierats av programmet har kartlagt berättelser som människor delat med sig av om relationen till växter. Berättelserna presenterades på en ny webbsida.

  • Programmet arrangerade i september en festival om miljöhumaniora, för att föra ut forskning och sammanföra olika aktörer inom hållbarhetsområdet utanför akademin.

stäng