Stockholm Resilience Centre

Mänsklig påverkan har lett till att många av jordens ekosystem fått sämre förmåga att leverera ekosystemtjänster som mat, vattenrening och klimatreglering. Forskningen inom centrumet utvecklar förståelsen av ekosystem, bidrar med nya redskap för att styra och förvalta dem samt tar fram råd till beslutsfattare på både nationell och internationell nivå.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2007–2018
  • Mistra investerar: 191,4 Mkr
  • Värd: Stockholms universitet
Händelser under året
  • Ansvaret för centret har tagits över av Stockholms universitet och Beijerinstitutet vid Kungl. Vetenskapsakademien så att den framgångsrika forskningssatsningen kan leva vidare.

  • Line Gordon har utsetts till ny chef efter mångåriga ledaren Johan Rockström.

  • Ett nytt samarbete under året år det internationella initiativet The World in 2050 som centret initierat tillsammans med det internationella institutet för systemanalys IIASA och FN-organet SDSN som arbetar med de globala hållbarhetsmålen.

stäng