Misum

Mistra Center for Sustainable Markets

Centrumet ska på sikt etableras som ett internationellt center av hög klass, med syfte att öka förståelsen kring hållbara marknader. Misum ska även bidra med kunskap och utbildning inom hållbara marknader, samt fungera som en mötesplats för forskare, beslutsfattare och företag.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2015–2019
  • Mistra investerar: 55 Mkr
  • Värd: Handelshögskolan i Stockholm
Händelser under året
  • Forskare i programmet har deltagit i ett antal event, bland annat kring FN:s globala mål med professor Jeffrey Sachs från Columbia University samt kring hur vetenskap och konst kan utforska utmaningarna kring hållbar utveckling med konstnärerna Bigert & Bergström.

  • Centret har även arrangerat internationella seminarier på teman som hur hållbarhet kan kvantifieras, hur CSR-begreppet utvecklas i Japan samt så kallad Doughnut Economics om en ekonomi inom planetens gränser.

  • Under hösten släpptes boken ”CSR och hållbart företagande” i både en uppdaterad svensk utgåva och i en engelsk version. Boken som tagits fram av Misum kom ut i en första utgåva 2012.

stäng