Mistra Closing the Loop

Att ta tillvara en större del av industriavfallet genom bra materialåtervinning är ett sätt att sluta kretsloppen i samhället. Programmet ska utveckla metoder för att effektivare ta hand om bland annat metaller, kemikalier och plast, liksom om elektronik och andra komplexa produkter. Forskningen ska utveckla metoder för att både identifiera och föra tillbaka resurser till industrin.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2012–2019
  • Mistra investerar: 88 Mkr
  • Programvärd: RISE Research Institutes of Sweden
Händelser under året
  • Programmet har startat en nära dialog med myndigheter inför sitt avslutande år, och bland annat haft möten med Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och Regeringskansliet.

  • Nils Johansson som ingår i programmet har varit Mistra Fellow vid miljöforskningsinstitutet Öko i Berlin, där han studerat europeisk avfallshantering för att fördjupa kunskaperna om Sveriges avfallspolitik.

  • Ett resultat under året var att grönlutslam från pappersbruken kan förhindra sura utsläpp från gruvor. Forskningen har skett inom projektet GLAD.

stäng