Mistra Terraclean

Programmet ska studera material på molekylär och makroskopisk nivå för att utveckla både befintliga och nya material för att lösa miljöproblem samt bidra till företags konkurrenskraft. Fokus ligger på porösa material som kan rena luft, mark och vatten från miljöfarliga substanser.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2017–2020
  • Mistra investerar: 51 Mkr
  • Programvärd: KTH
Händelser under året
  • De universitet och forskningsinstitut som tillsammans med paraplyorganisationen SwedNanoTech och flera företag ingår i programmet har under året arbetat med att fortbilda varandra, bland annat inom satsningen Mistra TerraClean Academy.

  • Reningsfilter som kan ta bort miljöfarliga ämnen och även signalera när de måste bytas ut är ett av målen för forskningen, där bland annat materialen nanocellulosa, zeoliter, aktivt kol och ämnet upsalite studeras.

stäng