Mistra Sustainable Consumption

Ökad kunskap om hållbar konsumtion

Hållbara konsumtions- och produktionsmönster behövs för omställningen till mer hållbar ekonomi. Det slås bland annat fast i FN:s 17 utvecklingsmål. Programmet ska bidra till att utveckla området och öka kunskaperna om vilka vägar framåt som är möjliga och mest effektiva.

Läs mer om programmet på mistra.org

  • Programtid: 2017-2021
  • Finansiering: Mistra investerar 45 Mkr och övriga finansiärer ytterligare 5 Mkr
  • Programvärd: KTH
Händelser under året
  • Programmet gjorde en kartläggning av potentiellt hållbara beteenden inom konsumtion. Totalt gav det 700 exempel på vad hållbar konsumtion inom semestrande, heminredning och mat kan innebära. Resultaten kommer användas i den fortsatta forskningen kring hur smala beteenden kan växlas upp till fler människor.

  • Flera av programmets forskare och samhällspartners publicerade en gemensam debattartikel. Artikeln lyfte fram behovet av en kraftfull politik som sätter gränser för konsumtionens klimatpåverkan och inte blundar för utsläppen av växthusgaser i andra länder från svenskars konsumtion.

stäng