Mistra STEPS

Sustainable Plastics and Transition Pathways

Programmet ska utveckla plaster som är baserade på bioråvaror. I Sverige är skogen en tänkbar råvarukälla medan det i andra delar av världen skulle kunna vara jordbruksprodukter eller alger. Omställningen av tillverkningen ska även ha ett systemtänkande som bland annat ser till användning av energi och olika tillsatser.

Läs mer på Mistras hemsida

  • Programtid: 2016–2020
  • Mistra investerar: 45 Mkr
  • Programvärd: Lunds universitet
Händelser under året
  • I en så kallad discussion brief som programmet tagit fram lyfts fem möjliga vägval fram utifrån en kartläggning av hållbara alternativ för framtidens plast, baserat på dagens forskning.

  • Programmet fanns på plats i Almedalen och anordnade och deltog i seminarier under veckan. Bland annat diskuterades möjligheter kring en omställning till hållbar plast och utmaningar med fossil råvara, nedskräpning och varierande återvinningsbarhet.

stäng