Mistra SAMS

Sustainable Accessibility and Mobility Services

Programmet ska dels ta fram kunskap om mobilitet och tillgänglighet, dels använda denna kunskap för att tillsammans med andra aktörer utveckla hållbara mobilitets- och tillgänglighetslösningar som kan få genomslag i samhället. Flera städer och kommuner samt företag deltar i programmet.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2016–2020
  • Mistra investerar: 40 Mkr
  • Programvärd: KTH
Händelser under året
  • Programmet startade ett Living lab, en studie kring vardagens resvanor och kostnader tillsammans med användare av digitala tillgänglighets- och mobilitetstjänster. Resultaten ska användas i kommande projekt.

  • Forskare inom programmet deltog i Almedalen med välbesökta aktiviteter, bland annat kring integritetsfrågor kopplade till att många digitala plattformar ägs av stora multinationella bolag.

  • Torbjörn Lundahl, programdirektör för nationella forskningsprogrammet kring 5G vid Ericsson Research, blir ny ordförande för programmet. Han ersätter Darja Isaksson som utsetts till generaldirektör för Vinnova.

stäng