Mistra REES

Produktdesign och en resurseffektivitet på vägen mot en cirkulär ekonomi

Mistra REES uppdrag är att utveckla principer, metoder och riktlinjer som möjliggör resurseffektiva produkter, tjänster och affärsmodeller. Målet är också att föreslå policyinstrument och policypaket som gynnar omvandlingen mot en mer cirkulär ekonomi.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2015–2020
  • Mistra investerar: 42 Mkr
  • Programvärd: Linköpings universitet
Händelser under året
  • För att sprida sina resultat utanför akademin har forskare i programmet under året medverkat i både tv och tidningar för att berätta om sina resultat, konsumtionens konsekvenser och cirkulär ekonomi.

  • Programmet var med och arrangerade den internationella konferensen CIRP IPS² 2018 i maj. Temat var resurseffektiva och effektiva lösningar för att möta samhällets ökande krav på att hantera resurs- och miljöutmaningar.

  • I en debattartikel lyfter programmets forskare fram hur IT-utrustning värd miljarder kasseras istället för att återanvändas, som ett exempel på utmaningar i arbetet med att nå en cirkulär ekonomi.

stäng