Mistra InfraMaint

Bidrar till en hållbar infrastruktur

Visionen är att bidra med kunskaper som möjliggör en hållbar infrastruktur. Det ska ske genom stöd till aktörer i stat och kommun, bland annat med bättre tillståndsbedömningar av fysiska konstruktioner och bättre prognoser för framtida underhållsbehov. Inom programmet finns även projekt kring organisationsutveckling, nya affärs- och finansieringsmodeller samt kompetensförsörjning.

Läs mer på Mistras hemsida

  • Programtid: 2018–2022
  • Mistra investerar: 49 Mkr, av total programbudget på 80 Mkr med insatser från deltagande organisationer
  • Programvärd: RISE Research Institutes of Sweden
Händelser under året
  • Det nya programmet hade ett uppstartsmöte i oktober och har under året format en programledning och fått igång några av totalt 20 planerade projekt.

  • En styrelse för programmet har utsetts med Kristina Gabrielii, vd för företaget Gabrielii Development, som ordförande. Ledamöterna kommer från Jönköpings kommun och Valdemarsviks kommun, företaget Alimak Hek, IVL och Trafikverket.

stäng