Mistra Geopolitics

Forskningsprogrammet ska ta fram bättre kunskapsunderlag för att förstå hur miljö- och naturresursrelaterade utmaningar samspelar med nya sociala, politiska och ekonomiska mönster i världen.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2017–2020
  • Mistra investerar: 48 Mkr
  • Programvärd: Stockholm Environment Institute
Händelser under året
  • Ett resultat från året var en kartläggning av globala fosforflöden som både orsakar miljöpåverkan och är geopolitiskt sårbara.

  • Forskare inom programmet tog fram ett antal globala geopolitiska scenarier som presenterades på ett seminarium vid Försvarshögskolan. Tillsammans med experter från olika områden har scenarierna utvecklats och visar på fyra olika världsbilder år 2050, dominerade av exempelvis starka stater, lokala krafter eller konkurrerande regioner.

  • Programmet fanns representerat på FN:s klimatmöte i Katowice och förmedlade bland annat forskning om klimatfinansiering vid ett sidoevent samt samlade kunskap om den pågående internationella policyprocessen.

stäng