Mistra Financial Systems

Programmet ska visa hur finansiella marknader och aktörer kan bidra till en mer hållbar samhällsutveckling genom allt från ekonomins miljöpåverkan och finansiell stabilitet till effektiva finansiella tjänster. Resultaten kommer att stödja privat och offentligt beslutsfattande liksom ge underlag för reformer och reglering av finanssektorn.

Läs mer på Mistras hemsida

 

  • Programtid: 2016–2019
  • Mistra investerar: 30 Mkr
  • Programvärd: Handelshögskolan i Stockholm
Händelser under året
  • Programmets forskare Andreas Hoepner har utnämnts till expert i Technical Expert Group on Sustainable Finance som ska bistå EU-kommissionen med att göra EU:s finansiella strukturer mer hållbara.

  • I augusti arrangerades en internationell konferens om hållbara finanssystem. Under två dagar presenterades aktuell forskning och utmaningar diskuterades av såväl akademiker som representanter från finansmarknaden och offentliga aktörer.

  • Ett resultat under året var en studie som publicerades i Nature i samarbete med Stockholm Resilience Center. Den visade på en koppling mellan miljöförstörning och skatteparadis, som bidrar med stora monetära flöden till kött- och sojaproducerande sektorer i Amazonas. Många fartyg som ägnar såg åt illegalt fiske är även registrerade i skatteparadis.

stäng