Mistra Fellows Programme

Satsningen ska bygga samarbeten och öka kunskapsutbytet mellan Mistras olika forskargrupper och internationella forskningsorganisationer. Tanken är att ge fyra forskare per år få möjlighet att arbeta för någon internationell organisation med fokus på policyfrågor.

Läs mer om programmet på Mistras hemsida

 

  • Programtid: 2015–
  • MIstra finansierar: Utlandsvistelse för upp till fyra forskare per år. Maxbelopp per person är 1 Mkr.
  • Programvärd: Mistra
Händelser under året
  • Beslut om att Mistras satsningar nu även får möjlighet att erbjuda utländska forskare att komma till Sverige för att främja internationellt utbyte.

  • Malin Mobjörk inom Mistra Geopolitics har under året varit gästforskare hos Woodrow Wilson Center i USA för att studera hur dagens amerikanska politik påverkar klimatfrågan och global säkerhetspolitik.

  • Även Nils Johansson inom Mistra Closing the Loop har varit Fellow vid miljöforskningsinstitutet Öko i Berlin för att studera europeisk avfallspolitik.

  • En effekt av ett tidigare fellowship är europeiska nätverket PGRIP för biologer och jurister, som Dennis Eriksson inom Mistra Biotech står bakom och som bygger vidare på hans tidigare utbyte med European Plant Science Organisation i Bryssel.

stäng