Mistra Biotech

Biotechnology for Sustainable and Competitive Agriculture and Food Systems

Framtidens livsmedelsproduktion måste kombinera ökad avkastning med minskad miljöpåverkan och användning av naturresurser. Programmet tar ett helhetsgrepp på bioteknik inom jordbruk och livsmedelsproduktion. Det täcker in att minska behovet av gödselmedel och öka motståndskraften mot sjukdomar, liksom att nya innovationer ska möta höga krav på säkerhet och etik.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2012–2019
  • Mistra investerar: 94 Mkr
  • Programvärd: Sveriges lantbruksuniversitet
Händelser under året
  • Lyckade försök inom programmet med domesticering av oljeväxten fältkrassing visar på potential för produktion av morgondagens bioenergi.

  • Podden ”Shaping our food” som Mistra Biotech producerar har varit aktiv och välbesökt under året, med sex inslag om allt från genbanker, olika sorters stärkelse och hur genetisk kunskap kan utveckla livsmedelsområdet.

  • Programmet gav tillsammans med Mistra stöd till PGRIP, ett nätverk som bland annat vill få biologer och jurister att förstå varandra bättre när det gäller biosäkerhet, tillgången till växtgenetiska resurser och immaterialrätt.

stäng