Mistra Arctic Sustainable Development

Klimatförändringar, ökat politiskt intresse och ny teknik för att utvinna naturresurser skärper konflikterna i Arktis mellan olika aktörer och framtida vägval. Även den historiska utvecklingen i regionen påverkar vilka beslut som tas. Programmets forskning ska öka kunskaperna om situationen i regionen och visa på vägar framåt som kan bidra till en hållbar utveckling.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2014–2018
  • Mistra investerar: 30 Mkr
  • Programvärd: Umeå universitet
Händelser under året
  • Deltagare har ingått i ledningen för flera organisationer, bland annat Barents Joint Working Group of Higher Education and Research. Programmet deltog även i flera sessioner på den internationella konferensen POLAR 2018 i Davos.

  • Programchefen Peter Sköld valdes till ny ordförande för University of the Arctic som samlar 203 universitet, högskolor och institut aktiva inom arktisk forskning och undervisning.

  • Det årliga evenemanget Umeå Arctic Forum som etablerats i Umeå arrangerades i december för tredje gången, med fokus på bland annat kompetensbehov samt framtidens skogar och klimatförändringar.

  • Programmet har i ett omfattande internationellt arbete tagit fram en rapport till EU-kommissionen om framtida forskningsutmaningar kring social hållbarhet i Arktis.

stäng