Mistra Urban Futures

Allt fler av världens invånare bor i städer. De urbana miljöerna måste gå mot en hållbar utveckling, vilket kräver kunskaper om allt från hushållning av vatten och energi till sociala frågor. Inom forskningscentrumet tar forskare och användare fram innovativa lösningar för ingenjörer, arkitekter, samhällsplanerare och ekonomer inom såväl näringsliv som offentlig förvaltning.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2010–2019
  • Mistra investerar: 171 Mkr
  • Värd: Chalmers tekniska högskola
Händelser under året
  • Tidigare infrastrukturministern Anna Johansson tog över som ny ordförande för centret.

  • Årets internationella möte med representanter från alla lokala plattformar hölls i Kapstaden. I fokus var bland annat nya inriktningsdokument kring arbetet med rättvisa, gröna och täta städer.

  • Artiklar med forskare från centrumet publicerades i Nature och Nature Climate Change. De lyfte dels fram modellen för arbete med samproducerad forskning, dels att forskning om hållbara städer behöver vidgas till mer än tekniska lösningar.

  • Ett resultat från året var ett projekt kring attraktiva samhällen nära reseknutpunkter, där flera kommuner börjat arbeta för att göra sina städer mer promenadvänliga och öka kollektivtrafiken.

stäng