Mistra Future Fashion

Kläder påverkar miljön, särskilt klimat och vatten, under hela sin livscykel. Programmet ger svensk modeindustri verktyg att bli konkurrenskraftig genom att vända hållbarhet till en affärsmässig fördel. Forskningen handlar om allt från styrmedel och strategier för systemförändringar till nya designverktyg, textilfibrer med lägre miljöpåverkan och nya idéer för textilåtervinning.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2011–2019
  • Mistra investerar: 80 Mkr
  • Programvärd: RISE Research Institutes of Sweden
Händelser under året
  • Emma Östmark från forskningsinstitutet Rise tog över som ny programchef och en viktig uppgift blir att sammanställa all forskning och se till att resultaten kommer till nytta när satsningen snart går i mål.

  • En rapport publicerades i maj som undersöker förändrade leverantörskedjor på den globala marknaden för uttjänta textilier. Resultaten fick internationellt genomslag

  • I samarbete med företaget Filippa K visades designade plagg med livscykelanalyser upp i London under namnet Circular Design Speeds. Målet var att visa på vad som är möjligt idag och i framtiden kring olika material.

  • Programmet var med och utformade det slutgiltiga FN-dokumentet Fashion Industry Charter for Climate Action som offentliggjordes under klimattoppmötet i Polen.

stäng