Mistra Innovation

Mindre företag kan ha bra idéer till miljöanpassade produkter och tjänster, men saknar ofta egna forskningsresurser. Programmet ger dessa företag möjlighet att utveckla sina innovativa idéer i samarbete med lärosäten och forskningsinstitut. Forskningen inriktas på områden som anses vara av stor betydelse för Sveriges industriella konkurrenskraft.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2012–2019
  • Mistra investerar: 88 Mkr
  • Programvärd: Mistra
Händelser under året
  • Under året har Mistra Innovations arbete och resultat utvärderats, såväl de enskilda projekten som programmets hela organisation. Utvärderingen gjordes inför beslut från Mistra om en eventuell liknande ny satsning.

  • Exempel på framgångar ur den senaste omgången av programmet är bland annat ett projekt om industriell stekning där gasol ersatts med el, en ny typ av blyfri mässing i VVS-produkter, små eldrivna fordon och en fossilfri hydraulvätska.

stäng