Mistra Environmental Nanosafety

Nanomaterial används inom allt fler områden och har många egenskaper som kan bidra till en hållbar utveckling. Samtidigt finns det stora kunskapsluckor om deras miljöegenskaper. Programmet ska bli en tvärvetenskaplig forskningsmiljö för att bygga upp kunskap som kan visa på nya tillämpningar och hjälpa till att skapa trygghet kring användning av nanoteknik.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2014–2018
  • Mistra investerar: 40 Mkr
  • Programvärd: Chalmers tekniska högskola
Händelser under året
  • Programmet ordnade en stor internationell konferens som lyfte fram forskning från olika fält om nanopartiklar, deras effekter på miljön, riskbedömningar kring partiklar samt framtida riskhantering och möjliga regleringar.

  • Ett resultat från året var en livscykelanalys av dubbdäcks effekter på människors hälsa. Den visade att partiklar som frigörs tar fler liv än vad däcken räddar.

stäng