AquaAgri

Hållbara produktionssystem

Tematiskt program för att öka kunskaperna om hur jordbruksproduktionen kan få högre avkastning och mindre miljöpåverkan samt hur hållbar fiskodling och annat vattenbruk kan utvecklas. Forskningen sker i ett antal forskningsmiljöer som tar fram strategier, teknik och idéer kring effektiv och hållbar odling och uppfödning av djur. Satsningen sker i samverkan med Formas och Lantmännens forskningsstiftelse.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2014–2018
  • Mistra investerar: 32 Mkr
  • Programvärdar: Vreta Kluster
Händelser under året
  • Programmet avslutades efter fyra år. Det har fokuserat på hållbara metoder för vattenbruk och lantbruk. Satsningens slutkonferens i oktober lyfte bland annat fram sädesslag som tål extremväder, alternativa foder för mjölkproduktion och algodling i kommersiell skala. Ett populärvetenskapligt magasin som sammanfattar forskningsrönen och de nyskapande arbetsmetoderna presenterades också.

stäng